Δήμος Πειραιά: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη

Με αφορμή την έγκριση της χρηματοδότησης του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι θα χρηματοδοτηθεί η ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Πειραιά για τη δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να υιοθετούνται οι προτάσεις του Δήμου Πειραιά για τη γαλάζια ανάπτυξη, αφού η στρατηγική αυτή, αποτελεί βασικό πυλώνα για την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης μας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, κινούμαστε με μεθοδικότητα και σταθερά βήματα, έτσι ώστε ο Πειραιάς να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη γαλάζια ανάπτυξη, αφού θεωρούμε ότι πρέπει να κοιτάζει προς τη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν στηρίζεται σε καινοτόμες ιδέες νέων ανθρώπων. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κ. Κόκκαλη και την ομάδα του οι οποίοι σχεδίασαν το Κέντρο, σε συνέχεια των προσπαθειών που γίνονται τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό και να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου και τον , που υιοθέτησαν την πρότασή μας και προχώρησαν σε χρηματοδότηση».
Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη (ΚΕΚΓΑ) στον Πειραιά

Η φιλοδοξία για το ΚΕΚΓΑ-Πειραιά είναι να αποτελέσει ένα νέο και δυναμικό εργαλείο στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στο τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.
Νέοι αλλά και εν δυνάμει επιχειρηματίες θα φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου, αξιοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό του Κέντρου, θα λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας που αναδεικνύουν τα σχετικά συγκριτικά οικονομικά πλεονεκτήματα/ ευκαιρίες που παρουσιάζει η περιοχή του Πειραιά.
Μέσω των ενεργειών εκπαίδευσης, ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, δικτύωσης αλλά και ενθάρρυνσης και παρακίνησης των ωφελούμενων, το Κέντρο θα υποστηρίζει δυνατότητες μετεξέλιξης μιας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας σε πράξη.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο είναι οι ακόλουθες:
✓ Ενεργοποίηση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου, με έμφαση στους νέους επιχειρηματίες, προκειμένου να αναδειχθεί η καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.
✓ Επιχειρηματική καθοδήγηση προς νέους: ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση, εμπορική διάσταση και marketing, νομική υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας
✓ Πληροφόρηση σε σχέση με επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γαλάζια Οικονομία.
✓ Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασιών με ακαδημαϊκές ή/και ερευνητικές ή/και άλλες δομές ανάπτυξης καινοτομίας και νέων προϊόντων και υπηρεσιών στη Γαλάζια Οικονομία.
✓ Πληροφόρηση για την αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης (πχ. κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ή προγράμματα της ΕΕ).