Ατμοσφαιρική ρύπανση από την κίνηση των πλοίων σε Πειραιά και Πάτρα

Σημαντική είναι η αύξηση των εκπομπών NOx, SOx και PM κατά την κίνηση των πλοίων σε ώρες αιχμής, τόσο κατά την αναχώρηση όσο και κατά την άφιξη τους.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε έρευνα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάλυσης (ΕΚΕΤΑ). Το συμπέρασμα προέκυψε από τις μετρήσεις των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα στα λιμάνια του Πειραιά και της Πάτρας το έτος 2017.
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας, η οποία βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των ευρωπαϊκών λιμένων, αποτέλεσε το επίκεντρο της ημερίδας που διοργανώθηκε στον ΟΛΠ από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάλυσης (ΕΚΕΤΑ) στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Poseidon Med II. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι Λιμενικών Αρχών, στελέχη της ναυτιλίας, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, κυβερνητικών φορέων καθώς και η τοπική αυτοδιοίκηση.