Αποτελέσματα πρώτης αξιολόγησης Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσχεδίων εργασίας των υποψηφιοτήτων για το 2ο ετήσιο Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

«Δημήτριος Τσαμπούλας» ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018. Πρόκειται για επτά διαγωνιζόμενους και ομάδες διαγωνιζομένων, οι οποίοι προκρίθηκαν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, ως εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

1 Αναγνωστόπουλος Απόστολος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

2 Ομάδα Εργασίας: Δετοράτος Ιάσονας

Αλαμανιώτου Παναγιώτα

Καρλής Φώτιος – Ευάγγελος

Σωτηριάδης Ορέστης – Παύλος

Τσίτσου Γεωργία

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών

Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου

3 Νικολοπούλου Άννα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστημίου Πατρών

4 Παπαϊωάννου Γεώργιος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

5 Παπουλάκος Κωνσταντίνος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

6 Ομάδα Εργασίας: Σαράντη Παναγιώτα – Γεωργία

Χονδρογιάννη Δήμητρα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστημίου Πατρών

7 Ομάδα Εργασίας: Σταθόπουλος Σπυρίδων

Αποστολόπουλος Βασίλειος

Καρακωνσταντίνου Καλλιόπη

Πετρουλάκης Ζαχαρίας

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

O Ε.Ε.ΣΥ.Μ. έχει θεσμοθετήσει από το 2016 ετήσιο Βραβείο Μεταφορών, προς τιμήν του εκλιπόντος Καθηγητή του Ε.Μ.Π., στενού συνεργάτη του Συνδέσμου καθώς και των Ελληνικών Επιμελητηρίων, για την πολυετή συνεισφορά του στις Ελληνικές Μεταφορές.

Το θέμα της τρέχουσας περιόδου του διαγωνισμού είναι η “Πρόταση Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων με Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς Κόμβους και συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων (Hub and Spoke) και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων”. Οι εργασίες αναμένεται να παραδοθούν από τους διαγωνιζόμενους έως τις 2 Ιουλίου 2018, προκειμένου να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου, και οι τρεις καλύτερες θα βραβευθούν με χρηματικό ποσό.

Το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. “Δημήτριος Τσαμπούλας” απονέμεται κάθε χρόνο, κατόπιν διαγωνισμού, στην καλύτερη εργασία που θα εκπονηθεί από φοιτητή, ομάδα φοιτητών, ή νέους αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων σχετικών με τον κλάδο των Μεταφορών και της Ναυτιλίας.

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε από τα Ελληνικά Επιμελητήρια το 1995, ενώ λειτουργεί στο πλαίσιο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Σύμφωνα με το Καταστατικό του, στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των Ελληνικών Επιμελητηρίων, την προσφορά βοήθειας στις συνολικές εθνικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Μεταφορικών Συστημάτων και τη μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων μεταφορών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.