Ανάπτυξη 2,1% “βλέπει” για το 2018 το ΙΟΒΕ

Επιτάχυνση ανάπτυξης στην Ελλάδα το 2018, στην περιοχή του 2,1% προβλέπει η τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε χθες.
Επίσης, εκτιμά περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας το 2018, από την ενίσχυση της απασχόλησης στους περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι συνέβαλαν το περασμένο έτος στην πτώση της. Αναμένεται συμβολή στη νέα κάμψη της ανεργίας και από τον Κατασκευαστικό τομέα (ΠΔΕ, ιδιωτικοποιήσεις, νέες οικοδομές). Η εκτίμηση για την ανεργία το 2018 διαμορφώνεται στην περιοχή του 19,8% για το σύνολο του τρέχοντος έτους.
Επίσης εκτιμά τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας από συνέχιση ανόδου των εξαγωγών (+8,0%) και σημαντική συμβολή και των επενδύσεων στην αύξηση του ΑΕΠ (+16%), από την επιτάχυνση ΠΔΕ, σε εξωστρεφείς τομείς (μεταποιητικούς, τουρισμό, μεταφορές) και σε αποκρατικοποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις. Ακολουθεί η κατανάλωση των νοικοκυριών (+1,0%), λόγω κάμψης ανεργίας, υπό περιοριστικές πιέσεις από τα νέα δημοσιονομικά μέτρα (αυξήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, επιβολή νέων έμμεσων φόρων).
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΟΒΕ, Τάκης Αθανασόπουλος σημείωσε: «Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι συνθήκες και οι προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία βελτιώνονται, κάτι που αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΑΕΠ, αλλά και σε άλλους σημαντικούς δείκτες. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν συνιστά το οριστικό τέλος της κρίσης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα σημαντικά δομικά προβλήματα της οικονομίας μας, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί και τον κίνδυνο οι θετικές εξελίξεις να παρερμηνευθούν και να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Το διακύβευμα για όλους μας πρέπει να είναι πως θα επανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Πως θα επανακάμψει η οικονομία μας στα επίπεδα των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης. Με απλά λόγια, ο στόχος μας πρέπει να είναι η σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, και αυτό επιτυγχάνεται με ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 3% με 4% ετησίως».
Όπως ανέφερε επίσης κατά την παρουσίαση της Έκθεσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας:
-Εξετάζοντας τις επιμέρους πλευρές της οικονομίας που προσδιορίζουν από κοινού τον ρυθμό μεγέθυνσης της και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, παρατηρούμε συνέχιση της δυναμικής του προηγούμενου έτους, με μια ελαφρά επιτάχυνση.
– Το εξωστρεφές τμήμα της παραγωγής αναπτύσσεται γρηγορότερα από το υπόλοιπο, αν και με αργό ρυθμό, και, η συγκεκριμένη στροφή έχει θετικό πρόσημο. Η αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει χώρα στην αγορά εργασίας μειώνουν την ανεργία.
-Εάν η ελληνική οικονομία δεν προχωρήσει προς τον δρόμο των δομικών μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στο άνοιγμα των αγορών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της δημόσιας διοίκησης, ο ρυθμός πραγματικής μεγέθυνσης της οικονομίας κατά την επόμενη δεκαετία δύσκολα θα υπερβεί το 1% ετησίως.
-Όλες οι εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα πλευρές, οφείλουν να στηρίξουν τη θετική δυναμική της οικονομίας, καθώς ο εγκλωβισμός και πάλι σε «χαμηλές προσδοκίες» μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος.
– Εφόσον η οικονομία τεθεί σε τροχιά μείωσης των εμποδίων στην παραγωγή και βελτίωσης στα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης, επιμέρους παρεμβάσεις θα μπορούν να διευκολύνουν και την εκμετάλλευση ειδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία
Νέα βελτίωση της αισιοδοξίας των συμβούλων μάνατζμεντ καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με το «Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία». Για όγδοο συνεχές τρίμηνο, μετά το δεύτερο του 2016, υπήρξε συνεχής βελτίωση των προσδοκιών για την εν γένει πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ, Βασίλης Ρεγκούζας στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, «παρά τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούσε η οικονομία της χώρας έως και το 2017, από το 2014 έχει θετική πορεία, με εξαίρεση το πρώτο επτάμηνο του 2015. Αυτό φαίνεται από την αυξητική πορεία της βιομηχανικής παραγωγής, του τουρισμού, των εξαγωγών αγαθών, της απασχόλησης κ.ά. Αν και η θετική πορεία δεν καταγράφηκε πλήρως σε αυξήσεις του ΑΕΠ, κυρίως επειδή χάθηκαν εισοδήματα λόγω των capital controls, το 2017 είχαμε ανάπτυξη η οποία εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια αρκεί, να μην ανατραπούν οι συνθήκες που τη “συντηρούν”. Αντίθετα, μπορεί να ενισχυθεί με προώθηση της πολιτικής για εξάλειψη της υπερφορολόγησης σε όλους τους τομείς που υφίσταται. Αυτό τώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στην αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή λόγω των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που ήδη έχουν επιτευχθεί την τριετία 2015-2017».
Σύμφωνα με το «Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία», ο Γενικός Δείκτης GRe+1 διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους σε 17,5% από 16,5% το προηγούμενο τρίμηνο.
Στη νέα αυτή θετική εξέλιξη συνέβαλαν η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών και η προσδοκώμενη ολοκλήρωση του προγράμματος τον επόμενο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, το 2017 η ελληνική οικονομία εξήλθε από μακρά και βαθειά ύφεση και κατάγραψε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης 1,4%, η οποία ήταν αποτέλεσμα των αυξημένων ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών. Επίσης, συνεχίστηκε η πτωτική πορεία της ανεργίας.
Υπογραμμίζεται ακόμη η μείωση της αβεβαιότητας, λόγω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης και των προσδοκιών για το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο. Επίσης, δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις προσδοκίες η αυξημένη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ανατολική Μεσόγειο.
Οι προβλέψεις για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη έγιναν λιγότερο αισιόδοξες το πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι του προηγουμένου. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017 η βελτίωση είναι σημαντική.
Συγκεκριμένα, o μέσος όρος των «θετικών» – «αρνητικών» προβλέψεων για τις μεταβλητές του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας, δηλαδή: ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών, περιορίστηκε από 31,2% στο τέλος του 2017 σε 25,3% στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018. Η βελτίωση της αισιοδοξίας όμως παραμένει πολύ μεγάλη έναντι του πρώτου τριμήνου του 2017, όταν ο δείκτης είχε λάβει τιμή μόλις 0,4%.
Αντίθετα, ο Δείκτης Παραγωγικών Συντελεστών βελτιώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων για τις μεταβλητές του δείκτη, δηλαδή: ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο, διευρύνθηκε από 1,8% στο τέλος του 2017 σε 9,7% στο τέλος Μαρτίου 2018. Περισσότερη αισιοδοξία καταγράφηκε για όλες τις συνισταμένες του δείκτη, η μεγαλύτερη ωστόσο μεταβολή σημειώθηκε στις προσδοκίες για το θεσμικό πλαίσιο. Πολύ μεγαλύτερη βελτίωση των προσδοκιών προκύπτει από τη σύγκριση των τιμών του Δείκτη Παραγωγικών Συντελεστών μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2017, όταν ήταν -15,4%, και του αντιστοίχου του 2018 (9,7%).
Αναφορικά με τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση, σύμφωνα με την έρευνα, οι απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες το πρώτο τρίμηνο του 2018. Τα πέντε σημαντικότερα ήταν η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος, η υψηλή φορολογία, η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους και οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση. Σκορ μεγαλύτερο του 4, σε κλίμακα 1-5, είχε επίσης και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ