Αμβούργο – Πειραιάς. Μια Ευρώπη δρόμος….

Το μεγαλύτερο θαλάσσιο λιμάνι της Γερμανίας που είναι το Αμβούργο εξασφαλίζει περισσότερες από 156.000 θέσεις εργασίας στη μητροπολιτική ζώνη του Αμβούργου, ενώ η βιομηχανική του παραγωγή συνεισφέρει άμεσα στην γερμανική εθνική οικονομία περισσότερο από €21 δις ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Αυτά στην Γερμανία. Εδώ στην Ελλάδα ένα αναπτυξιακό σχέδιο είπε να παρουσιάσει και υλοποιήσει ο ΟΛΠ-COSCO και μπλέχτηκαν από τη ΔΑΛΠ μέχρι και οι Δήμοι και από τα συναρμόδια υπουργεία μέχρι οι κουλουρτζήδες που πουλάν κουλούρια από τον Άγιο Διονύση μέχρι … τον Άγιο Νικόλα . Και όλοι έχουν άποψη. Τη δική τους…