Αέριοι ρύποι ναυτιλίας: Μόνος αρμόδιος ο ΙΜΟ λέει η ΕΕΕ

Μόνο ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι ικανός και αρμόδιος να συγκεράσει τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με τα ποσοστά μείωσης των αέριων ρύπων της ναυτιλίας με ορίζοντα το 2050. Την αρμοδιότητα αυτή του ΙΜΟ αναγνωρίζει και προτάσσει για μία ακόμη φορά η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών πάγια θέση της οποίας είναι ότι ο εν λόγω Οργανισμός είναι ο μόνος αρμόδιος να λαμβάνει αποφάσεις για μείζονος σημασίας θέματα για την παγκόσμια ναυτιλία. Νωρίτερα σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών εν όψει  της επικείμενης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που θα εξετάσει το ζήτημα της μείωσης των αέριων ρύπων από τη διεθνή ναυτιλία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία
μεταξύ άλλων καλεί τα κράτη μέλη του ΙΜΟ να σεβαστούν την δέσμευσή τους να διαμορφώσουν εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος του ΙΜΟ μια μεγαλόπνοη αλλά και πραγματοποιήσιμη στρατηγική, χωρίς να υπονομεύουν την επίτευξη αυτής μέσω προώθησης μη ρεαλιστικών θέσεων.
Ειδικότερα στην ανακοίνωση της ΕΕΕ αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Η ΕΕΕ υποστηρίζει σθεναρά την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων της επικείμενης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, στοχεύοντας στην επίτευξη μιας συμφωνίας για την στρατηγική μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων από την διεθνή ναυτιλία. Η υιοθέτηση ενός φιλόδοξου αλλά ρεαλιστικού παγκόσμιου σχεδιασμού αποτελεί την μοναδική στην πράξη εφικτή προσέγγιση που θα επιτρέψει στις αναπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν μια λειτουργική και παγκόσμια αποδεκτή λύση στο θέμα αυτό, με πραγματικά και ουσιώδη περιβαλλοντικά οφέλη.

Τα Κράτη Μέλη του ΙΜΟ (τα οποία γενικά αποτελούν τα ίδια Κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία του UNFCCC) καλούνται να σεβαστούν την δέσμευσή τους να διαμορφώσουν εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος του ΙΜΟ μια μεγαλόπνοη αλλά και πραγματοποιήσιμη στρατηγική, χωρίς να υπονομεύουν την επίτευξη αυτής μέσω προώθησης μη ρεαλιστικών θέσεων.

Η ΕΕΕ παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, περιλαμβανομένων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αποφύγουν να δυναμιτίζουν την ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική διαδικασία, υιοθετώντας πολωτικές τακτικές με την επίφαση περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Πρόσφατες δημοσιεύσεις που χρησιμοποιούν αμφίβολη μεθοδολογία σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση των Κρατών Μελών της ΕΕ είναι εντελώς απορριπτέες ως καταφανής λαϊκισμός.

Η προσέγγιση «διαίρει και βασίλευε», που φαίνεται ότι είναι ο επιδιωκόμενος στόχος, θα αποτύχει. Η επίδοση του κάθε κράτους σχετικά με την συνεισφορά του στην προώθηση της ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των διαδικασιών του ΙΜΟ αποδεικνύεται με σαφήνεια από τη δέσμευσή τους για την υιοθέτηση σημαντικών διεθνών κανονισμών. Ως αποτέλεσμα έχει υπάρξει ήδη περισσότερο από 10% συνολική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα μεταξύ της περιόδου 2007-2012, νωρίτερα από κάθε άλλο τομέα μεταφορών, και σε αντίθεση μάλιστα με το γεγονός ότι η θαλάσσια μεταφορική ικανότητα του κλάδου αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% την ίδια χρονική περίοδο.

Η ΕΕΕ υιοθετεί πλήρως και υποστηρίζει την κοινή θέση της διεθνούς ναυτιλίας, (όπως έχει επιτευχθεί με την αιγίδα του ICS και έχει εκφρασθεί με την υποβολή δύο επίσημων προτάσεων στον ΙΜΟ), καλώντας, μεταξύ άλλων, για την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου οράματος με τελικό στόχο την εξάλειψη όλων των εκπομπών αερίων ρύπων από τη ναυτιλία στο δεύτερο μισό του αιώνα μας ή όσο το δυνατόν συντομότερα το επιτρέψει η διαθεσιμότητα διεθνώς απολύτως καθαρών καυσίμων και η τεχνολογία πρόωσης πλοίων.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΙΜΟ είναι το μόνο αρμόδιο και τεχνικά ικανό διεθνές όργανο για να αντιμετωπίσει το θέμα της μείωσης των ατμοσφαιρικών εκπομπών της ναυτιλίας και αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό και αποδεκτό από όλους».