Έντονη η δραστηριότητα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. του Λ.Σ. το 2017

Από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ανακοινώνεται η δραστηριότητα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) κατά το έτος 2017.
Ειδικότερα, το έτος 2017 ο Ναυτικός Τομέας του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ.) επιλήφθηκε σε 1.309 περιστατικά με 32.322 εμπλεκόμενα άτομα εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας & διάσωσης (SRR) και σε 206 περιστατικά εκτός περιοχής FIR που αφορούσαν 7.105 άτομα, στα οποία ήταν το πρώτο κέντρο που έλαβε το συναγερμό κινδύνου.
Από τα 1.515 συνολικά περιστατικά που διαχειρίστηκε το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., τα οποία αφορούσαν παροχή συνδρομής σε 39.427 άτομα, τα 548 περιστατικά (ποσοστό 36,17%) αφορούσαν 24.759 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα (ποσοστό 62,79%).
Το ΕΚΣΕΔ/Ν.Τ. σε βάθος 16ετίας συντονίζει και όπου απαιτείται, διευθύνει κατά μέσο όρο 1.367 περιστατικά εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SRR) και 253 συμβάντα εκτός SRR, ενώ παράσχει κατά μέσο όρο βοήθεια σε 17.825 άτομα περίπου, ετησίως.
Επιπρόσθετα, με μέριμνα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ. παρασχέθηκε συνδρομή σε 103 άτομα τα οποία ασθένησαν ή τραυματίσθηκαν εν πλω, εκ των οποίων τα 20 μεταφέρθηκαν με εναέρια μέσα.
Επιπρόσθετα, το έτος 2017 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης/Αεροπορικός Τομέας (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Α.Τ.) επελήφθη σε 104 περιστατικά πραγματοποιώντας 183 εξόδους με 311,6 ώρες πτήσης συνολικά.
Προς πληρέστερη ενημέρωσή, επισυνάπτεται το Εγχειρίδιο ανάλυσης περιστατικών του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. έτους 2017.