Ένας κατάπλους με… ενδιαφέρον

Ισχυρή αναγνώριση της γεωοπολιτικής σημασίας του Πειραιά και της Ελλάδας για το ευρωπαϊκό και όχι μόνο εμπόριο αποτελεί η αυριανή έλευση ενός από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων του κόσμου στο λιμάνι του Πειραιά από την COSCO. Το γεγονός συνδυαστικά με τα πολιτικοοικονομικά τεκταινόμενα στα Βαλκάνια και την ζέουσα διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει στις χώρες μέλη της ΕΕ χώρες των Δυτικών Βαλκανίων άνωθεν της Ελλάδας τις οποίες αυτές τις ώρες επισκέπτονται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λαμβάνει άλλη τροπή. Οι είσοδος Βαλκανικών χωρών που γειτνιάζουν με την Ελλάδα προσεχώς εκτιμάται ότι στοχεύει, πέραν των άλλων πολιτικών πτυχών, και στη δημιουργία ενός εμπορικού άξονα με αρχή το λιμάνι του Πειραιά ιδιαίτερης σημασίας και γεωπολιτικής ισχύος για το παγκόσμιο εμπόριο προς το κέντρο της Ευρώπης. Άλλωστε η Κίνα ουδέποτε έκρυψε τις προθέσεις της για τον ρόλο του Πειραιά. Ένα ρόλο που θα έπρεπε να έχει καταδειχθεί από δεκαετιών αλλά αυτό δεν συνέβη εξ αιτίας μιας σειράς αγκυλώσεων σε πολιτικό, οικονομικό και συνδικαλιστικό επίπεδο με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία η οποία τώρα προσφέρεται από τους Κινέζους της COSCO. Ο «θαλάσσιος δρόμος του μεταξιού» είναι για τον Πειραιά και τις Βαλκανικές οικονομίες το «φιλί της ζωής».