Έγκριση εκτέλεσης του έργου εγκατάστασης ιστών φωτισμού στο λιμάνι Νικιάνας και pillars σκαφών στα λιμάνια Νικιάνας, Λευκάδας και Περιγιαλίου

Υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστο Λαμπρίδη, η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου εγκατάστασης ιστών φωτισμού στο λιμάνι Νικιάνας και pillars σκαφών στα λιμάνια Νικιάνας, Λευκάδας και Περιγιαλίου (ΑΔΑ: Ω99Ε4653ΠΩ-ΛΙΕ).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 99.857,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι:
για το λιμένα Νικιάνας, η προμήθεια και οι εργασίες εγκατάστασης ιστών φωτισμού και πυργίσκων εξυπηρέτησης σκαφών που ελλιμενίζονται εκεί. Το μέτωπο που πρόκειται τοποθετηθούν οι ιστοί φωτισμού είναι μήκους 180μ. και ο λιμενοβραχίονας όπου θα τοποθετηθούν οι πυργίσκοι τροφοδοσίας σκαφών νερού και ρεύματος είναι μήκους 140μ. Στο λιμάνι υπάρχει παλαιό δίκτυο φωτισμού με ιστούς διαβρωμένους οι οποίοι θα αντικατασταθούν με νέους. Στο μεγαλύτερο μέρος του μετώπου του λιμανιού υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για την τοποθέτηση των νέων ιστών φωτισμού και σύνδεση στα δίκτυα ρεύματος.
για το λιμάνι της Λευκάδας, η προμήθεια και η τοποθέτηση πέντε πυργίσκων σκαφών σε επέκταση της προηγούμενης μελέτης εγκατάστασης ίδιων πυργίσκων.
για το λιμάνι Περιγιαλίου, η προμήθεια και η τοποθέτηση επτά πυργίσκων σκαφών σε επέκταση της προηγούμενης μελέτης εγκατάστασης ίδιων πυργίσκων και η σύνδεσή τους σε κατασκευασμένο δίκτυο με παροχές νερού και ρεύματος στα σημεία τοποθέτησης