Άραγε καταναλώνουμε ασφαλή ποτά;

Άρθρο του Νικόλαου Μαυρίκου, προέδρου Πανελλήνιου Συνδέσμου Εφοδιαστών Πλοίων Εξαγωγέων και υπεύθυνου ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων στο ΔΣ του ΕΒΕΠ

Άραγε καταναλώνουμε ασφαλή ποτά; Πριν φτάσει το ποτήρι με ποτό στα χείλη μας είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί  ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας πρωτίστως για την προστασία της υγείας των πολιτών αλλά δευτερευόντως και για την ενίσχυση της οικονομίας μας.

Έξι προτάσεις μικρών παρεμβάσεων στο νομικό πλαίσιο, μπορούν να είναι καθοριστικές και επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραοικονομίας που πλήττει τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών.

Η καινοτομία αυτών των προτάσεων εστιάζεται στα εξής:

–  προστατεύεται η δημόσια υγεία

– καθιερώνονται νέοι  κανόνες στην εφοδιαστική αλυσίδα (από τον ποτοποιό ή εισαγωγέα μέχρι τον τελευταίο έμπορο).

– διακρίνονται οι συνεπείς και αξιόπιστοι έμποροι, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά.

– διευκολύνεται το έργο όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών (ΚΟΕ, ΕΛΥΤ, ΓΧΚ, το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία, τον ΕΦΕΤ, κα).

 

6 προτάσεις για να αλλάξει η αγορά των αλκοολούχων

Για την παραβατικότητα δεν αρκούν οι φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων των ελεγκτικών υπηρεσιών. Για την καταπολέμηση χρειάζονται και άλλα βοηθητικά μέτρα όπως η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα νέα πρότυπα που θα συμβάλει και αυτή ουσιαστικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Αναλυτικά αυτά τα μέτρα είναι:

1) Έκδοση εγκυκλίου από την ΑΑΔΕ για την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού παρτίδας (lot number) στα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης ? χονδρικής πώλησης στοχεύοντας στην Ανιχνευσιμότητα ? Ιχνηλασιμότητα ? Ταυτοποίηση -Παρακολούθηση των αλκοολουχων ποτών. (Καν (ΕΕ) 178/2002)

2) Τροποποίηση στο υποσύστημα ΕΦΚ στο ICISNET και συγκεκριμένα στο πεδίο «εθνικά προϊόντα» όπου δηλώνουν την παραληφθείσα ποσότητα οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, να προστεθεί νέο πεδίο όπου θα αναγράφεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή και ο αριθμός της παρτίδας lot number  του παραληφθέντος είδους.

3) Καθιέρωση Μητρώου Αλκοολούχων Προϊόντων όπου θα καταχωρούνται τα προϊόντα «αποκλειστικής διανομής» της κάθε εταιρείας.

4)   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  του άρθρου 2 του Ν. 4410/2016  με ανάλογες διατάξεις αναφερόμενες   στα αλκοολούχα προϊόντα με στόχο την αναγνώριση των αξιόπιστων συνεργατών-συναδέλφων.

Συγκεκριμένα:

– Στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICIS net να καθιερωθεί πέραν του μητρώου υπό την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών» (ΕΚΜΕΑ)  και<< Aλκοολούχων Προϊόντων>>.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν θα  έχει τις απαιτούμενες άδειες και δε θα ?χει ιστορικό συμμόρφωσης δεν θα μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο.

Άρα δεν θα ειναι αποδεκτός στην εφοδιαστική αλυσίδα

ούτε από τους προμηθευτές ούτε από τους πελάτες.

– Με την καταχώριση των αδειών αυτών στο ανωτέρω μητρώο, οι κάτοχοι αυτών λαμβάνουν έναν Μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή αλκοολούχων προϊόντων – (ΑΜΔΙ.ΑΛΚ)

– Ο ΑΜΔΙ.ΑΛΚ του αποστολέα και του παραλήπτη αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.

Άρα όλοι θα γνωρίζουν τους αξιόπιστους συνεργάτες- συναδέλφους τους.

– Στο άρθρο 60 του ν. 2960/2001 προστέθηκε παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία απαγορεύονται».(Να προστεθούν και Αλκοολούχα προϊόντα)

– Όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων καπνού (αλκοολούχων προϊόντων), από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, καταγράφουν την προέλευση όλων των μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις και την τελική έξοδο των μονάδων συσκευασίας από την κατοχή τους.

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων καπνού ?(αλκοολούχων προϊόντων) τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία με όλες τις σχετικές συναλλαγές.

5) Τυποποίηση του χύμα ούζου, τσίπουρου, κρασιού στη μαζική εστίαση κατά αναλογία με το ελαιόλαδο έτσι ώστε να διατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων συσκευασιών και να φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

6) Για τα ηλεκτρονικά καταστήματα αλκοολούχων προϊόντων σημειώνεται ότι με την ΠΟΛ. 1044/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με Θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3», καθιερώθηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτική αναγραφή του e-shop (θέση 043 στο έντυπο Ε3 «ενεργές ιστοσελίδες επιχείρησης») του e-mail (θέση 042) + site (θέση 039). Μ? αυτό το τρόπο γίνεται το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της διαφάνειας στις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Τέλος είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των φορέων, των εταιρειών του κλάδου και των υπηρεσιών για να δράσουν όλοι μαζί για ένα κοινό σκοπό, την πάταξη του λαθρεμπορίου και της απομίμησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ